Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 7

Câu 1 : 発展   
         

  

 
Câu 2 : 不可欠   
         

 


Câu 3 : じこ   
         


 
  
Câu 4 : りえき   
          
Câu 5 : ふはい   
         
 


  
Câu 6 : 偽造   
         
  

 
  
Câu 7 : 奇数   
         
  
 
  

Câu 8 : 礼儀   
         
 
  
  

Câu 9 : 既婚者   
         

  
 

Câu 10 : 詐欺   
         
 
  
  
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N1 tổng hợp

Game hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3