Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 8

Câu 1 : 行儀   
         
  
 
  
  
Câu 2 : 義理   
         
 
  

  
Câu 3 : 孤独   
         

  

 
Câu 4 : 娯楽   
         


  
 
Câu 5 : 修士   
         
  
  
 

Câu 6 : 故郷   
         
  
  
 

Câu 7 : 過疎   
         
  
  
 

Câu 8 : 特派員   
         


 

Câu 9 : 把握   
         

 


Câu 10 : 質素   
         


 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Hán Tự N1 tổng hợp

Game hán tự N1

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3