Luyện toán ryu-dãy số, vector, hình học bài 1

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ケ:3 コ:1

サ:6 シ:2

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

セソ:135

タ:2 チ:2

 

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:8 イ:3

ウ:4 エ:3 オ:2 カ:4


{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

キ:3 クケコ:299


{dt_end}

 

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3